25 octubre 2007

El cuc / El gusanillo


Llegir no ens salva de res, però quan tenim el cuc [...] no podem imaginar la vida sense un llibre a les mans. Potser llegir pertany a aquelles activitats que si hem d’acabar justificant-ne la necessitat perden tot el seu sentit. Potser el regnat de les paraules no es pot raonar amb paraules.


Ara bé, mireu un nen o una nena quan llegeixen, observeu aquell temps detingut, el descobriment de la meravella que té la fortalesa de les coses fràgils i entendreu què volem dir i veureu que tot l’esforç que fem per acostar la literatura al lector o a la lectora val la pena.

===

Leer no nos salva de nada, pero cuando tenemos el gusanillo [...] no podemos imaginar la vida sin un libro en las manos. Quizá leer pertenece a aquellas actividades que pierden todo su sentido cuando justificamos su necesidad. Quizá el reinado de las palabras no se puede razonar con palabras.

Pero mirad a un niño o a una niña cuando leen, observad aquel tiempo detenido, el descubrimiento de la maravilla que tiene la fortaleza de las cosas frágiles y entenderéis qué queremos decir y veréis que todo el esfuerzo que hacemos para acercar la literatura al lector o a la lectora vale la pena.


===


[Lo dice M’agrada llegir: com fer els teus fills lectors, libro editado por Joan Portell en el que han participado varios expertos en LIJ. Lo he traducido yo, aunque existe la traducción al castellano del libro, editada por CEAC. La ilustración es de Valeria Cis.]

No hay comentarios: