09 enero 2006

Jordi Folck

"Si te n'adones, l'oficina d'objectes perduts és com una biblioteca amb tots els llibres oberts i on totes les històries són possibles. Què són, si no, els llibres? Petites capsetes blanques, col·locades ordenadament i plenes de lletres intel·ligents. Totes esperen algú. I al darrere d'una paraula, d'una frase, d'un títol, hi ha columnes, fileres i més fileres de paraules arrenglerades que són capaces de dur-te a un ensurt, a una aventura que ni tan sols imagines, a una història que, de no llegir-la, pot quedar oblidada i perduda... potser per sempre..."

(666 calaixos, Jordi Folck)

No hay comentarios: