11 agosto 2006

Quartet

Un dels pecats més greus en el conreu de la crítica literària neix de la supèrbia i acostuma a passejar-se de bracet amb la pedanteria i la intolerància. No m'entretindré a posar exemples, perquè la Història de la Literatura Universal va plena de disbarats en forma d'afirmacions desballestades, d'esmenes gratuïtes a la totalitat i d'incontinències d'opereta contra obres i autors que després s'han consolidat com a referències cabdals en les lletres de la cultura occidental. El dret d'equivocar-se no reconeix privilegis i els problemes de miopia en el món de l'art són patrimoni de tots els que s'hi dediquen. També els millors artesans fan malbé, ni que sigui de tant en tant, alguna peça de terrissa. De tota manera, el risc acostuma a minvar quan el treball és presidit per la serietat de l'ofici, quan s'estima la feina que es fa dia a dia i quan, després de galopar intensament com a lector pel verí de la literatura, se sent, imperiosa i potent, la necessitat de reflexionar-hi.

[Uno de los pecados más graves en el cultivo de la crítica literaria nace de la soberbia y acostumbra a pasearse del brazo de la pedantería y la intolerancia. No me entretendré en poner ejemplos, porque la Historia de la Literatura Universal está llena de disparates con forma de afirmaciones descabelladas, de enmiendas gratuitas a la totalidad y de incontinencias de opereta contra autores y obras que después se han consolidado como referencias esenciales en las letras de la cultura occidental. El derecho a equivocarse no reconoce privilegios y los problemas de miopía en el mundo del arte son patrimonio de todos los que se dedican. También los mejores artesanos estropean, ni que sea de vez en cuando, alguna pieza de cerámica. De todos modos, el riesgo suele disminuir cuando el trabajo es presidido por la seriedad del oficio, cuando se ama el trabajo que se hace día a día y cuando, después de galopar intensamente como lector por el veneno de la literatura, se siente, imperiosa y potente, la necesidad de reflexionar sobre ella.]

(Isidor Cònsul)

===

En primer lloc: una obvietat: el crític no ha de ser vist (ni ell s'ho ha de creure) com una extensió del Papa de Roma, que diuen que quan parla ex cathedra té el do de la infal·libilitat. Vull dir, senzillament, que el crític s'equivoca. Dins i fora de la càtedra. I això ho ha d'entendre tothom. Sobretot ell.

[En primer lugar: una obviedad. El crítico no debe ser visto (ni él debe creerse) como una extensión del Papa de Roma, que dicen que cuando habla ex cátedra tiene el don de la infalibilidad. Quiero decir, simplemente, que el crítico se equivoca. Dentro y fuera de la cátedra. Y esto debe entenderlo todo el mundo. Sobre todo él.]

(Joan Josep Isern)

===

El crític no sempre té raó: el crític es pot equivocar, el crític pot caure en errors o pot tenir un dia dolent o pot ser que les circumstàncies que van envoltar la lectura d'un llibre determinat no fossin les més propícies per a captar tot el que hi ha en el text, com si lector i llibre circulessin per espais lleugerament diferents. Al cap i a la fi, la crítica de llibres és un gènere literari radicalment autobiogràfic on la línia fronterera entre la veu narradora i l'autor és molt i molt prima, tant que potser a vegades no es pot ni dir que existeixi. Tothom que es dediqui amb regularitat a la lectura pot entendre amb claredat el que s'afirma aquí: no sempre es té la fortuna d'obrir el llibre més idoni per a l'estat d'ànim del moment, i a tot lector constant li ha passat que una obra que llegida en un cert moment de la seva vida li va semblar una ofrena inútil es transforma, al cap dels anys, en un llibre cabdal i de capçalera. El gust canvia, és cert, però encara ho fan més les circumstàncies personals - o les circumstàncies externes.

[El crítico no siempre tiene razón: el crítico se puede equivocar, el crítico puede caer en errores o puede tener un mal día o puede ser que las circunstancias que rodearon la lectura de un libro determinado no fueran las más propicias para captar todo lo que hay en el texto, como si lector y libro circulasen por espacios ligeramente diferentes. Al fin y al cabo, la crítica de libros es un género literario radicalmente autobiográfico donde la línea fronteriza entre la voz narradora y el autor es muy y muy fina, tanto que quizás a veces no se puede decir ni que exista. Todo el que se dedique con regularidad a la lectura puede entender con claridad lo que aquí se afirma: no siempre se tiene la fortuna de abrir el libro más idóneo para el estado de ánimo del momento, y a todo lector constante le ha pasado que una obra que leída en un determinado momento de su vida le pareció una ofrenda inútil se trasnforma, al cabo de los años, en un libro primordial y de cabecera. Los gustos cambian, es cierto, pero todavía más lo hacen las circunstancias personales – o las circunstancias externas.]

(Ponç Puigdevall)

===

Deixem-nos del romanço de sempre. No hi ha cap crític, ni cap ressenyador, independent ni neutral. Pretendre que n'hi pugui haver és una immensa collonada. Com hauríem de ser objectius treballant una matèria com aquesta, la de la literatura? Tot està repartit, els mitjans estan condicionats per tot d'interessos i les plometes que hi deixen la seva signatura, tant o més. Em sembla que és bo que reconeguem el que és, d'altra banda, una obvietat, però que molta gent s'entesta a defensar: que un crític literari, o un ressenyador, puguin ser independents, neutrals, objectius. Quina bestiesa.

[Dejémonos de la historia de siempre. No hay ningún crítico, ni ningún reseñador, independiente ni neutral. Pretender que pueda haberlos es una inmensa gilipollez. ¿Cómo podríamos ser objetivos trabajando una materia como esta, la de la literatura? Todo está repartido, los medios están condicionados por intereses y las plumillas que dejan su firma en ellos, tanto o más. Me parece que es bueno que reconozcamos lo que es, de otro modo, una obviedad, pero que mucha gente se emperra en defender: que un crítico literario, o un reseñador, puedan ser independientes, neutrales, objetivos. Menuda barbaridad.]

(Jordi Llavina)

===

Los cuatro fragmentos son transcripciones de la segunda sesión de las II Jornades revista "Serra d'Or", titulada "Parlar de llibres", que se celebró el pasado 4 de abril de 2006 en La Pedrera, Barcelona. Dicha transcripción aparece en el número 559-560 de julio/agosto de 2006 de Serra d'Or. Las traducciones del catalán al español son caseras, así que soy responsable de cualquier catalanada que se haya colado...

PS: Bendito puente de la Asunción... ¡hasta el miércoles!

2 comentarios:

solodelibros dijo...

Ok. Mensaje captado. Cerramos el blog.

Jorge dijo...

Grrr, se acabaron las vacaciones. Afortunados los que os váis de puente y tenéis un calendario laboral en el que existen días marcados en rojo. Ya leí el libro de Baricco y me gustó bastante, aunque le puedo achacar varias cosas. En su favor diré que pienso leer otro libro suyo (lo que ya es muuuucho). Ale, puentearos bien.